Privacy

Bullseye.nl is verantwoordelijk voor uw gegevensverwerking , en verwerkt met grote zorg de persoongegevens van haar relaties.
Omdat Bullseye.nl zich concentreert op het in contact brengen van opdrachtgever en opdrachtnemer is Bullseye.nl bevoegd om contactgegevens te openbaren om onze gebruikers zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat u deze privacyverklaring goed doorleest.

De verwerking van uw persoonsgegevens

Bullseye.nl verwerkt uw persoonsgegevens en die van opdrachtgevers wanneer deze contact hebben met Bullseye.nl.
Om een volledig profiel te kunnen inschrijven, zullen we de benodigde gegevens van u verlangen om onze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
Ook willen we uw contactgegevens gebruiken voor andere doeleinden.
Bullseye.nl zou u bijvoorbeeld kunnen benaderen voor eventuele nieuwe diensten die we u willen aanbieden om een betere ondersteuning te vormen voor uw bedrijf. Ook willen we andere diensten en/of producten van de door ons geselecteerde organisaties onder uw aandacht brengen. Dit zullen wij niet zonder uw toestemming doen.

Jonger dan 18 jaar?

Jongeren onder 18 jaar mogen geen gebruik maken van onze diensten en wij vragen minderjarigen om geen persoonlijke gegevens aan ons te overleggen.

Beveiligingsgegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bullseye.nl en andere websites

Op de site treft u een aantal links aan naar andere websites. Bullseye.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Bullseye behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van Bullseye.nl.

Vragen

Heeft u vragen over het privacybeleid van Bullseye.nl dan kunt u deze stellen via het contactformulier