Disclaimer

Bullseye.nl B.V. (Kamer van Koophandel: 66032156), gevestigd te Beymahuis 14, 7608 HX te Almelo, verleent u hierbij toegang tot http://www.bullseye.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Bullseye.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bullseye.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bullseye.nl.

De diensten op de Website zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Bullseye.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen links naar websites of diensten van derden kan Bullseye.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende deze dienst liggen bij Bullseye.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze dienst is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bullseye.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke diensten anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier.